แชร์

ถนนนากะเซ็นโดะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นหนึ่งในห้าถนนหลักที่ได้รับการซ่อมบำรุงในช่วงสมัยเอโดะ
ที่กิฟุอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพดีจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุคิโยเอะชื่อดังของอุทากาวะ ฮิโระชิเงะ, โอะชิไอ-จุกุ
เป็นสถานที่ที่ยังคงมีหินคอบเบิลโบราณอยู่ และยังสามารถเดินได้จากมาโกเมะ-จุกุไปยังสึมาโงะ-จุกุ เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสมัยยุคเอโดะ
เสมือนได้เดินทางย้อนเวลากลับไปในญี่ปุ่นสมัยปีค.ศ.1960 สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย หลงใหลไปกับธรรมชาติและความงามของเมืองแห่งอดีต ที่กิฟุยังมีไฮไลท์เด็ดมากมายที่รอคอยให้คุณมาค้นหา

1
ภาพพิมพ์แกะไม้ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโระชิเงะ, เอนะ
2
เดินรอบเมืองปราสาทอิวะมุระ
3
ปราสาทอิวะมุระ
4
ซากปรักหักพังปราสาทนาเอะกิ หรือ ชมการแสดงจิ-คาบุกิ
5
นาคัตสึกาวะ-จุกุ
6
ถนนทางเท้าในโอะจิไอ
7
มาโกเมะ-จุกุ
วัน 1

ภาพพิมพ์แกะไม้ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโระชิเงะ, เอนะ

Try your hand at making your very own ‘ukiyoe’, or traditional Japanese woodblock. At the Hiroshige Museum of Art in Ena, visitors can experience woodblock-making completely free-of-charge. The museum also hosts over 1,400 pieces of ukiyoe artwork, hosting special exhibitions throughout the year. The “Tanaka Collection” is the museum’s star exhibit — a collection of Utagawa Hiroshige ukiyoe woodblock prints donated by esteemed ukiyoe collector, the late Haruo Tanaka.

1
ภาพพิมพ์แกะไม้ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโระชิเงะ, เอนะ

เอนะ – อิวะมุระ

30 นาที โดยรถไฟอาเคจิ

เดินรอบเมืองปราสาทอิวะมุระ

Gifu is a region blessed with so many remaining castle towns. Iwamura Castle Town is one of them, a former Edo period castle district located among scenic valleys and lush foliage. Start your walking tour from Iwamura Station and make your way towards the old street lined with historical old-timey buildings. What makes Iwamura Castle Town unique is that renovation works were conducted to preserve the town’s historical look; by hiding all modern electrical wires underground. Of course, we can’t forget about food. The district is no short of restaurants and eateries, but Iwamura’s specialty is ‘goheimochi’, a grilled rice cake skewer covered in sweet miso sauce.

2
เดินรอบเมืองปราสาทอิวะมุระ

ปราสาทอิวะมุระ

Explore a castle hidden amongst the misty fog, located 717 meters above sea level. Iwamura Castle, one of Japan’s top three greatest mountain top castles, was once ruled by Oda Nobunaga’s aunt. The castle building itself has since been demolished, but the ruins and stone walls remain, giving the area an almost mystical atmosphere. With overgrown vines stretching across the grounds of the ruins, Iwamura Castle’s unique appearance makes it a must-visit even for those who have already visited other Japanese castles.

3
ปราสาทอิวะมุระ

อิวะมุระ – เอนะ

30 นาที โดยรถไฟอาเคจิ

พักในเอนะ

วัน 2

เอนะ – นาคัตสึกาวะ

10 นาที โดยรถไฟ JR สายชุโอะ

นาคัตสึกาวะ – นาเอะกิ หรือ คะชิโมะ

โดยรถประจำทาง

ซากปรักหักพังปราสาทนาเอะกิ

One of Japan’s Top 100 Castles, Naegi Castle Ruins is another one of Gifu’s hidden gems. Situated atop a mountain next to the Kisogawa River, the castle was once ruled by the Toyamas back in the Edo period. Naegi Castle is also one of the very few across the country to be built using naturally huge rocks, unevenly piled onto each other to form the stone wall structures. Due to the high elevation, the castle ruins are also a great spot to view seasonal foliage, such as cherry blossoms during spring. It is also popular among visitors to admire the sunset from Naegi Castle, which provides an uninterrupted view of the horizon.

4
ซากปรักหักพังปราสาทนาเอะกิ

หรือ

ชมการแสดงจิ-คาบุกิ

For anyone with an interest in Japan, you’ve probably heard of ‘Kabuki’ theatre. However, few actually know that there are two different kinds of Kabuki. The first, more well-known artform is O-Kabuki — which is performed in grand venues, with professional actors that have years of experience. The second lesser-known form is Ji-Kabuki — a more local, laid-back version that is often performed by amateur local actors in the countryside. At the Kashimo Meiji Theatre, you can catch performances of Ji-Kabuki, wholeheartedly performed by local actors who especially love to interact with the audience. Ji-Kabuki performances showcase a different side of Japanese culture, where the usually-quiet audiences choose to shout out words of encouragement and engage with the performers during the show. This uniquely local tradition has years of history rooted in the eastern Tono region of Gifu.

4
ชมการแสดงจิ-คาบุกิ

ซากปรักหักพังปราสาทนาเอะกิ หรือ โรงละครคาชิโมะ เมจิ – สถานีนาคัตสึกาวะ

โดยรถประจำทาง

นาคัตสึกาวะ-จุกุ

Nakatsugawa-juku, the 45th post town along Nakasendo Road, is a quaint little town that specialises in traditional Japanese confectionery. With more than 20 different confectionary shops, Nakatsugawa-ku takes pride in their production of wagashi (Japanese-style sweets). The historic post town is famed for Kurikinton — a type of mochi confectionary that is made from chestnuts. Go on a self-guided gastronomic tour of the district’s local confectionaries, some of which have been operating for more than two generations. Nakatsugawa-juku is also known for its large number of Masugata paths and Udatsu structures. The number of these structures has dwindled in present-day Japan, but were once status symbols of the wealthy families in the Edo period.

5
นาคัตสึกาวะ-จุกุ

พักในนาคัตสึกาวะ

วัน 3

นาคัตสึกาวะ – ป้ายรถเมล์โอะจิไอ

10 นาที โดยรถบัสคิตะ-เอนะ, เดินต่อ 5 นาที

ถนนทางเท้าในโอะจิไอ

Sett Roads in Ochiai
ถนนทางเท้าในโอะจิไอ

The 840-meter long cobblestone path is a designated site of historical importance. Once a common site in Japan, there are now only two cobblestone paths left — one in Hakone, and one in Ochiai. The cobblestones were used to help traveling merchants, where the stones prevented their carts from slipping on the slopes during heavy rain. Now, about 70 meters of the Ochiai cobblestone path remains, due to removal and wearing out of the stones over time.

6
ถนนทางเท้าในโอะจิไอ

โอะจิไอ-จุกุ – มาโกเมะ-จุกุ

60 นาที (5 กม.) เดิน (เที่ยวเดียว) หรือ 15 นาที โดยรถบัสคิตะ-เอนะ

มาโกเมะ-จุกุ

Magome-juku is a post town located at the southern end of the mountain path called Kisoji Road. In the Magome area, people customarily have been eating Shinshu soba (buckwheat noodles made in Nagano) for a long time. Here, you can stop by various stores to obtain a snack, such as gohei-mochi (skewered rice cake grilled with sauce), okaki (rice crackers), oyaki (flat baked flour buns filled with chopped vegetables or other foods), roasted chestnuts, and more.

7
มาโกเมะ-จุกุ

มาโกเมะ-จุกุ – สึมะโกะ-จุกุ
*ทิ้งกระเป๋าไว้และไปที่สึมะโกะ-จุกุ

180 นาที / เดิน 8.8km (เที่ยวเดียว)

แผนที่