ความยั่งยืนของเมืองกิฟุ

กิฟุถือว่าเป็นเมืองที่ติด 1 ใน 100 อันดับของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

เรื่องราวของกิฟุ

เรื่องเล่าของจริงที่เล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อน