เรื่องราวของกิฟุ

เรื่องเล่าของจริงที่เล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อน