1.เกริ่นนำ

เว็บไซต์ https://visitgifu.com/ (“เว็บไซต์นี้”) เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยสหพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดกิฟุ (ต่อไปจะเรียกว่า สหพันธ์นี้)

/ในเว็บไซต์นี้ได้มีการกำหนดนโยบายของเว็บไซต์ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และเราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างวางใจ


2.ลิขสิทธิ์

ข้อมูล (ข้อความ รูปถ่าย รูปภาพ คลิปวิดีโอ เนื้อหา และโปรแกรม ฯลฯ) ที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือให้สหพันธ์นี้หรือบุคคลที่สามได้ถือครองลิขสิทธิ์ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

/อีกทั้งยังห้ามไม่ให้มีการใช้งาน (ทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ ให้เช่า ฯลฯ) ข้อมูลเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสมาพันธ์ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น “การกล่าวอ้างอิง ” “ทำซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว” 

3.ลิงก์นอกเว็บไซต์

การบริการและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ได้ถูกลิงก์มายังหน้าเพจในเว็บไซต์นี้จะเป็นการดำเนินงานตามนโยบายและข้อบังคับด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกับเว็บไซต์นี้

/โดยเว็บไซต์นี้จะไม่รับรองความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าดำเนินการผ่านข้อมูลในลิงก์ดังกล่าว

/อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีหน้าที่ใดๆ เกี่ยวกับการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล 

4.เกี่ยวกับลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีการแสดงลิงก์ได้อิสระจากเว็บไซต์อื่น โดยถ้ามีหน้าเพจที่เปิดให้เข้าถึงสาธารณะอย่างถูกต้อง เช่น บทความ หน้าบนสุด (Top Page) ก็จะสามารถลิงก์ไปที่หน้าเพจใดก็ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ห้ามใช้แท็กที่ใช้สำหรับดึงหน้าเว็บ (iframe) หรือลิงก์ไปยังภาพโดยตรง ฯลฯ

5.ข้อสงวนสิทธิ์

เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทางเราได้มีการพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าและข้อมูลมีความพร้อมสมบูรณ์แล้ว

แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายละเอียดที่เขียนไว้

/จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าแม้จะมีความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว

 /ทั้งนี้การแนะนำของไกด์ภาษาต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ในลิงก์ของเว็บไซต์นี้ ฯลฯ ไม่ใช่สิ่งที่เว็บไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการ และถือเป็นการให้บริการจากไกด์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ในลิงก์ต่างๆ 
 / ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการซื้อหรือใช้งานดังที่กล่าวมานี้ เว็บไซต์นี้จะไม่สามารถรับผิดชอบได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้