10 ผลการค้นหา

Yanagiya Michelin 2-Star Local cuisine in Mizunami, Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตะวันออกเฉียงใต้
อาหารพื้นเมือง

Reserve Le Midi French Restauran in Takayama, Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
อาหารฝรั่งเศส

Reseve Syuntei Nakagawa Michelin 1-Star French in Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
อาหารฝรั่งเศส

Reserve Takada Hassho Michelin 1-Star Kaiseki in Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนกลาง
อาหารชุดไคเซกิ

Reserve Sakana Michelin 1-Star Japanese in Takayam, Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
อาหารญี่ปุ่น

Reserve Yakiniku Shun Yasai Fanbogi Korean in Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนกลาง
อาหารเกาหลี

Reserve Cucina Michelin 1-Star Italian in Ogaki, Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตะวันตกเฉียงใต้
อาหารอิตาเลียน

Kakusyo Michelin 1-Star Vegetarian cuisine in Takayam, Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
อาหารมังสวิรัติ

Reserve Kaikatei Michelin 1-Star Chinese in Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนกลาง
อาหารจีน

Reserve Takumi Hirano Michelin 1-Star Kaiseki in Gifu

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนกลาง
อาหารชุดไคเซกิ