อัพเดตล่าสุด  30 มีนาคม 2020

1. บทนำ

ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชม (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) เว็บไซต์ “visitgifu.com” (“เว็บไซต์”) มีความสำคัญต่อสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุ ( “สมาพันธ์” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)
/ ซึ่งเป็นสมาคมจัดตั้งทั่วไปของจังหวัดกิฟุที่มีภารกิจในการเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวในจังหวัดกิฟุ
/ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งอธิบายวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้
นโยบายนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา หรือที่ได้เก็บรวบรวมผ่านทางการใช้บริการเว็บไซต์นี้เท่านั้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับเราจากการกรอกแบบสอบถาม ฯลฯ
เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และอีเมลของท่าน

(ข) ข้อมูลประวัติการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์
เราใช้ Google Analytics ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ผ่านทางการใช้คุกกี้ และไอพีแอดเดรส ซึ่งเก็บรวบรวมโดย Google

ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุตัวตน เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

Google Analytics จะประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนตามเนื้อหาต่อไปนี้
(1) เพจต่างๆ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
(2) ระยะเวลาที่ท่านใช้บริการในแต่ละเพจของเว็บไซต์
(3) วิธีการที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
(4) เมนูที่ท่านกดเลือกระหว่างการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในระหว่างที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ ท่านยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดย Google ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

/ทางเว็บไซต์ออกแบบมาให้ท่านสามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ (กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน) หรือการใช้ Google Analytics Opt-out Browser Add-on

/วิธีการที่ Google เก็บและใช้ข้อมูลที่ได้รับมีระบุอยู่ใน Google Analytics Terms of Service และ Google Privacy Policy

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ผ่านทาง Google Analytics (เช่น ชื่อของท่าน หรือ ที่อยู่)

/เราจะไม่ระบุตัวตนของท่านผ่านทางข้อมูลการวิเคราะห์ และเราจะไม่รวมข้อมูลการวิเคราะห์กับชุดข้อมูลอื่นๆ เข้าด้วยกันซึ่งจะนำไปสู่การทำให้ทราบถึงตัวตนของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้  วิธีการที่เราและบุคคลที่สามใช้คุกกี้ หรือวิธีการปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถดูได้จาก นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

เรามีการทดสอบและควบคุมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจจับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในรูปแบบคำถามซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของเรา

/ การส่งโบรชัวร์ที่มีการแสดงความจำนงไปยังเจ้าของข้อมูล  การอัพเดตเพจที่เป็นสื่อสังคมของเรา และการปรับปรุงการนำเสนอทางช่องทางออนไลน์ของเรา การตอบกลับข้อสงสัย การจัดการปัญหา และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสารกับพวกเขา ฯลฯ

วัตถุประสงค์อย่างละเอียดอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

(1) การประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้จากการสอบถามทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์
(2) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกใหม่ในแคมเปญต่างๆ ของเราผ่านทางเว็บไซต์ 
(3) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในงานอีเวนต์ต่างๆ

4. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเทศบาลจังหวัดกิฟุ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)เพื่อตอบข้อสงสัยที่ท่านได้ถามมา
(2)เพื่อสืบหาและป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงอื่นๆ หรือเพื่อเหตุผลหรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ

5. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (*บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการในยุโรป)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนและประมวลผลนอกประเทศของท่านและนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป กฏหมายของประเทศดังกล่าวอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีดังกล่าว ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า เรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมรองรับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

/ เช่น การใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Union Commission Standard Contractual Clauses) หรือกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Framework) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

เราจะใช้มาตรการด้านกายภาพ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลภายในองค์กร เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดความสูญเสีย การโจรกรรม และการนำข้อมูลไปใช้ การเปิดเผย หรือดัดแปลงข้อมูลโดยมิชอบ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อยู่ในความดูแลหรือในนามของเราจะถูกเก็บรักษาในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อป้องกันความสูญเสีย การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

/ ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในมือของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งถือข้อมูลในนามของเรา

/ เราได้บังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญากับบุคคลดังกล่าวเพื่อเก็บความลับและรับรองความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เราใช้ทุกมาตรการอย่างสมเหตุสมผล (ตามกฎหมายที่บังคับใช้) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว เราไม่สามารถรับประกันความสูญเสีย การเข้าถึงข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ หรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

7. สิทธิของท่าน

(1) วิธีการใช้สิทธิของท่าน
ท่านจะได้รับการยืนยันเมื่อเราได้ทำตามคำร้องขอของท่านทุกครั้ง (เช่น การยืนยันการลบข้อมูล) เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากเราไม่สามารถทำตามคำร้องขอของท่านได้ เราจะแจ้งเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว

/ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอซ้ำซ้อนที่ไม่สมเหตุสมผล ที่มากเกินไป หรือที่ไม่มีข้อมูลชัดเจน

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับท่าน เราจะส่งข้อมูลให้ท่านเว้นเสียแต่ว่าเรามีเหตุผลทางกฎหมายที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว หรือหากการแบ่งปันข้อมูลนั้นอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิในการแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

(4) สิทธิในการลบข้อมูล
ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันที เว้นเสียแต่ว่าเรามีเหตุผลทางกฎหมายที่จะต้องประมวลผลข้อมูลต่อไป

/ เช่น เพื่อนำส่งบริการที่ได้รับการร้องขอ หรือหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือสิทธิทางกฎหมายของเราที่จะสงวนข้อมูลส่วนบุคคลไว้

(5) สิทธิในการจำกัดและคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ในกรณีที่คำร้องในการแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการชี้แจงเหตุผลในการประมวลผลดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเปลี่ยนใจและถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา

(7) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เคยให้ไว้กับเราในรูปแบบที่สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างแพร่หลาย และมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลของตนไปยังบุคคลที่สามได้อย่างอิสระ

(8) การยื่นเรื่องร้องเรียน
หากท่านเห็นว่าเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

8. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานของข้อมูลนั้นๆ หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย และเพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาที่อาจเกิดขึ้นได้

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เราอาจนำเสนอลิงก์ข้อความที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เราไม่อาจควบคุมหรือรับผิดต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามได้

/ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์อย่างรอบคอบเพื่อรับทราบวิธีการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

10. เด็ก

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ใช้บริการที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ดังนั้นเราจะไม่เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปี

/ หากเราตรวจพบว่าเราได้เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปี หรือเด็กที่มีอายุเทียบเท่าขั้นต่ำตามอำนาจของกฎหมายควบคุมที่เกี่ยวข้อง เราจะจัดการลบข้อมูลดังกล่าวทันที

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ข้อความ “อัพเดตครั้งล่าสุด” ด้านบนของหน้านี้แจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาครั้งล่าสุดที่เราอัพเดตนโยบายนี้ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีผลเมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขได้ถูกโพสต์แล้ว

12. ช่องทางติดต่อ

Gifu Prefecture Tourism Federation

5-14-25 Yabutaminami, Gifu City, Gifu Prefecture 500-8384
info@kankou-gifu.or.jp