153 ผลการค้นหา

Have a Traditional Lunch Experience in Hida-Takayama Area

 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
From: ¥6,000

Japanese Ceramics Factory Tour & Sake Tasting from Mino Ware

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ตะวันออกเฉียงใต้
From: ¥6,000

Make Wagashi Sweets & Stroll Around Hagiwara-juku in Gero

 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
From: ¥9,000

Takayama Walking Tour

 • ธรรมชาติและกิจกรรมแล
 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • ตอนเหนือ
From: ¥3,800

Sake Tasting in Takayama

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนเหนือ
From: ¥3,204

Hida Illumination, Shirakawago & Luxury Hotel Stay, Takayama

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • ตอนเหนือ
From: ¥30,132

Discovering Takayama

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • ตอนเหนือ
From: ¥57,705

Shirakawago and Takayama 2-days tour from Osaka/Kyoto/Nagoya

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • ตอนเหนือ
From: ¥115,295

Tour Craft Studios & Make a Wooden Vase in Gifu

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ตอนเหนือ
From: ¥8,250

Make a Zaru Strainer and Soba Noodles From Scratch

 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ตอนกลาง
From: ¥10,000

Hida Hidden Gems E-bike Tour

 • ธรรมชาติและกิจกรรมแล
 • ชีวิตและวัฒนธรรม
 • ตอนเหนือ
From: ¥6,308

[Gifu, pottery experience, painting] I am happy with the price and ease! Painting experience at Mino ware pottery

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ตะวันออกเฉียงใต้
From: ¥964

Complete Samurai Sword Experience in Seki City, Gifu

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ตอนกลาง
From: ¥6,810

Masu Cup Making & Sake Tasting in Ogaki, Gifu Prefecture

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ตะวันตกเฉียงใต้
From: ¥6,444

Hot spring / Onsen tour around Takayama city (About 3 hours)

 • ธรรมชาติและกิจกรรมแล
 • ตอนเหนือ
From: ¥9,949

Gagaku (Imperial Court Music) Experience and Performance

 • ประเพณีและประวัติศาสตร์
 • ตอนกลาง
From: ¥6,250