นโยบาย Cookie

สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุมีการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ https://visitgifu.com/ (“เว็บไซต์นี้”) ทุกคนที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ายินยอมให้ใช้ Cookie

หน้านี้จะอธิบายว่า Cookie คืออะไร, วิธีใช้ Cookie, บุคคลที่สามที่อาจร่วมมือกับสหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุนี้มีโอกาสจะใช้บริการนี้หรือไม่
/ อย่างไร, ตัวเลือกเกี่ยวกับ Cookie และรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookie ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนนโยบาย Cookie นี้เป็นระยะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Cookie คืออะไร

Cookie เป็นไฟล์หรือข้อมูลที่จะบันทึกพฤติกรรมหรือความชอบ (ล็อกอิน ภาษา และความชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงผล) ของผู้ใช้เว็บไซต์ตอนเข้าเว็บไซต์ลงในอุปกรณ์สำหรับดูเว็บไซต์ของผู้ใช้ (อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต)

/ และนำมาใช้ตอนที่เข้าเว็บไซต์อีกครั้ง อาจมีการสร้างหลายไฟล์ Cookie ไว้ในเว็บเบราว์เซอร์หรือโลคัลเบราว์เซอร์เมื่อใช้เว็บไซต์นี้


ปกติใน Cookie จะมีชื่อของเว็บไซต์ต้นกำเนิดของ Cookie, อายุการใช้งานของ Cookie นั้น (ระยะเวลาที่จะบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้) และตัวเลขที่มาจากหมายเลขเฉพาะซึ่งสร้างขึ้นมาแบบสุ่ม

/ แล้วในบรรดา Cookie ยังมี Cookie แบบถาวรและ Cookie แบบตามระยะเวลา (ชั่วคราว)

/ Cookie แบบถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์สำหรับดูเว็บไซต์แม้จะออฟไลน์แล้ว

/ ในอีกด้านหนึ่ง Cookie แบบตามระยะเวลาจะถูกลบในตอนที่ปิดเว็บเบราว์เซอร์

Cookie จะถูกส่งจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าและบันทึกเอาไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

/ Cookie สามารถให้ข้อมูลผู้ใช้กับเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สามได้

/ ผลลัพธ์นั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ในตอนที่เปลี่ยนหน้าในเว็บไซต์หรือตอนเข้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้แม้จะใช้ Cookie แต่ก็ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลที่เจาะจงตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ-สกุลของทุกคนที่ใช้ ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

วิธีใช้ Cookie ฯลฯ

การใช้ Cookie จะช่วยให้สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุติดตามข้อมูลการใช้ของเว็บไซต์นี้ วัดประสิทธิผลของเว็บไซต์นี้พร้อมกับวิเคราะห์ว่าทุกคนที่ใช้งานนั้นกำลังใช้เว็บไซต์นี้อย่างไรและนำมาวางแผนปรับปรุง นอกจากนี้อาจยังมีการใช้ Cookie เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุยังอาจแชร์ข้อมูล Cookie กับบุคคลที่สามอย่างบริษัทโฆษณา ผู้ดูแลระบบข้อมูล และบริษัทการสื่อสารเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์นี้ด้วย

การใช้ Cookie ของบุคคลที่สาม ฯลฯ

นอกจาก Cookie แล้วสหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ทุกคน

/ และส่งมอบแก่พาร์ตเนอร์สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Google และ Facebook

/ พาร์ตเนอร์สื่อโฆษณาและพาร์ตเนอร์วิเคราะห์ข้อมูล

/ แต่ละพาร์ตเนอร์อาจนำข้อมูลที่สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุมอบให้ไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่แต่ละพาร์ตเนอร์เก็บรวบรวม

/ ข้อมูลอื่นๆ คือข้อมูลที่ผู้ใช้ทุกคนมอบให้กับแต่ละพาร์ตเนอร์หรือข้อมูลที่แต่ละพาร์ตเนอร์เก็บรวบรวมในตอนที่ผู้ใช้ทุกคนใช้บริการของแต่ละพาร์ตเนอร์

ยกตัวอย่างหนึ่งของวิธีใช้ Cookie ของบุคคลที่สาม สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุจะใช้ Google Analytics มาวัดการเข้าเว็บไซต์นี้และวิเคราะห์เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่ผู้ใช้ดูเพื่อนำไปปรับปรุงฟังก์ชันและเนื้อหาของเว็บไซต์


ทั้งนี้พาร์ตเนอร์อาจรวมพาร์ตเนอร์ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ประเทศภูมิลำเนาของพาร์ตเนอร์อาจรวมประเทศหรือพื้นที่ที่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวต่างกับมาตรฐานของนานาประเทศ EEA หรือคุ้มครองไม่เข้มงวดเท่ามาตรฐานของนานาประเทศ EEA

/ กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของประเทศเหล่านี้อาจแตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศภูมิลำเนาของผู้ใช้และอาจไม่ได้รับสิทธิส่วนมากที่ผู้ใช้ได้รับประกันใน EEA

/ สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทั่วไปโดยยึดกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ EU เป็นเกณฑ์เพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครอง Cookie ของผู้ใช้ทุกคน

Cookie ที่เว็บไซต์นี้ใช้

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookie) :
ใช้ในการใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติแบบไม่ระบุตัวบุคคลเมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์นี้

Cookie อื่น :
Youtube จะใช้ Cookie เพื่อเล่นวิดีโอที่ฝังเอาไว้ในเว็บไซต์นี้
Google จะใช้ Cookie ในบริการแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

กรณีไม่อนุญาต Cookie

ผู้ใช้สามารถเพิกถอนการยินยอมให้ใช้ Cookie ได้โดยตั้งค่าของเบราว์เซอร์ กรณีลบ Cookie หรือปฏิเสธการรับ Cookie อาจจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่ให้บริการโดยสหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ทุกคนตั้งค่าไว้แล้วได้ รวมถึงไม่สามารถแสดงหน้าเว็บไซต์บางส่วนได้ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้แม้จะไม่อนุญาต Cookie แต่ Cookie ที่บันทึกเอาไว้แล้วในเบราว์เซอร์ก็จะไม่ถูกลบ ดังนั้นกรุณาดำเนินการลบในเบราว์เซอร์ของตัวผู้ใช้เอง โปรดตรวจสอบวิธีการลบ Cookie ที่บันทึกเอาไว้แล้วที่หน้าช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

กรณีใช้ Chrome กรุณาดูที่หน้านี้ของ Google :

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=th

กรณีใช้ Internet Explorer กรุณาดูที่หน้านี้ของ Microsoft :

https://support.microsoft.com/th-th/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

กรณีใช้ Firefox กรุณาดูที่หน้านี้ของ Mozilla :

https://support.mozilla.org/th/kb/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81?redirectlocale=th&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

กรณีใช้ Safari กรุณาดูที่หน้านี้ของ Apple :

https://support.apple.com/th-th/HT201265

ส่วนเว็บเบราว์เซอร์อื่นกรุณาดูที่หน้าเว็บไซต์ทางการของเว็บเบราว์เซอร์

ผู้ใช้ทุกคนสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิลำเนาของแต่ละคนได้

จุดที่ลงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ Cookie ฯลฯ

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของ Cookie ของบุคคลที่สามได้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

Google Analytics

การใช้ : วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์
ลิงก์ :
(1) ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Universal Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=th


(2) Google Analytics Opt-out Browser Add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

Google Map

การใช้ : บริการข้อมูลตำแหน่ง
ลิงก์ :
(1) นโยบายความเป็นส่วนตัว
https://policies.google.com/privacy
(2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ Google Map / Google Earth
https://www.google.com/intl/th/help/terms_maps/

YouTube

การใช้ : ดูวิดีโอ
ลิงก์ :
(1) ประเภทของ Cookie ที่ Google ใช้
https://policies.google.com/technologies/types?hl=th
(2) ความโปร่งใสการใช้ข้อมูลของ Google
https://safety.google/privacy/data/

Facebook

การใช้ : วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และเผยแพร่โฆษณา
(1) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูล
https://www.facebook.com/about/privacy
(2) เกี่ยวกับโฆษณาบน Facebook
https://www.facebook.com/help/769828729705201/
*อ้างอิง “โครงสร้างโฆษณา Facebook” และ “กำหนดโฆษณาที่แสดงบน Facebook อย่างไรและควรต้องจัดการอย่างไร”

Booking.com

การใช้ : ให้บริการข้อมูลสถานที่พัก
ลิงก์ :
นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายเกี่ยวกับ Cookie
https://www.booking.com/content/privacy.th.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaHWIAQGYARW4AQfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4Au6hsO4FwAIB;sid=fff6c89db9b474b5c978c59a7175c2f1#cookie-statement

Viator

การใช้ : ให้บริการข้อมูลและจองกิจกรรม
ลิงก์ :
นโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมรายละเอียดนโยบาย Cookie)
https://www.viator.com/support/privacyPolicy

Voyagin

การใช้ : ให้บริการข้อมูลและจองกิจกรรมหรือร้านอาหาร
ลิงก์ :
(1) นโยบายความเป็นส่วนตัว
https://www.govoyagin.com/terms/privacy-policy
(2) นโยบาย Cookie
https://www.govoyagin.com/terms/cookies-policy

KLOOK

การใช้ : ให้บริการข้อมูลและจองกิจกรรม
ลิงก์ :
นโยบายแต่ละประเภท
https://www.klook.com/th/cookiepolicy/

นอกเหนือจากนี้กรุณาอ้างอิงรายละเอียด Cookie ของเว็บไซต์หรือเว็บเซอร์วิสที่ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ที่แต่ละเว็บไซต์และบริการนั้นๆ

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย Cookie

บริษัท สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุ จำกัด

5-14-25 ยาบุตะมินามิ อำเภอกิฟุ จังหวัดกิฟุ 500-8384
info@kankou-gifu.or.jp