กิฟุถือว่าเป็นเมืองที่ติด 1 ใน 100 อันดับของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านในกิฟุเมืองแห่งผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองกิฟุได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะได้ถูกรับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติด 1 ใน 100 อันดับติดต่อกัน 2 ปี ในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ และยังแสดงถึงความสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรับรองโดยองค์กรนานาชาติ

* Green Destinations คือ
หน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองกิฟุมีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในปี 2020 ต่อมาในปี 2021 หมู่บ้านชิราคาวะ และ แม่น้ำนะงะระยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่การท่องเที่ยวสีเขียว ท่ามกลางเมืองที่เข้าชิงประกวด ซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าบ้านเมืองในกิฟุได้รับการยอมรับในระดับโลก ในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้วยจิตวิญญาณแห่ง YUI

หมู่บ้านชิราคาวะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1995 อันเนื่องมาจากการที่หมู่บ้านมีลักษณะการมุงหลังคาแบบ กัสโชสึคุริ โดยชาวบ้านชิราคาวะ จะช่วยกันมุงหลังคา หรืออีกชื่อนึงเรียกว่า “ยูอิ”(Yui) ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษา และอนุรักษ์สถานที่ประวัติศาสตร์ไว้ให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้านที่มีลักษณะแบบกัสโซคุริต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านในป้องกันอันตรายจากไฟ เพราะวัสดุที่ทำหลังคาติดไฟได้ง่าย หากต้องการสัมผัสรสชาติอาหารพื้นเมืองที่แท้จริง จากเตาอิโรริที่ฝังอยู่ในบ้านของชาวชิราคาวะและยังคงใช้ประกอบอาหารและอาศัยมาจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงและถือได้ว่าเป็นการสัมผัสประสบการณ์แบบดั้งเดิมของยูอิอย่างแท้จริง

โครงสร้างทางประวัติศาสตร์ ซากปรักหักพัง และ พื้นที่ทางธรรมชาติ ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้อยู่ภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

เสน่ห์ของ SEIRYU (เซริว)

แม่น้ำนะงะระถือเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำเซริว ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำที่ใสที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีคุณภาพน้ำที่ดีถึงแม้ว่าจะไหลผ่านเขตเมืองก็ตาม ปลาหวานอะยุ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งปลาชนิดนี้มักจะอาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำ นอกจากนี้ยังมีประเพณีอุไค (Ukai) คือประเพณีการจับปลาแบบดั้งเดิมโดยการใช้นกกาน้ำ ซึ่งได้นำประเพณีมาใช้เป็นระยะเวลากว่า 1300 ปีมาแล้ว ในปี 2015 แม่น้ำนะงะระได้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางการเกษตรของโลก (GIAHS) ดังนั้นยังได้รับความดูแลจากท้องถิ่นเพื่อให้น้ำมีความใสสะอาด เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวั้น และคงไว้สำหรับลูกหลาน การมีอยู่ของหมู่บ้าน (sato) และแม่น้ำ (gawa) ถือเป็นสิ่งสะท้อนถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรม

*Globally Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS
เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง ได้รับการยอมรับจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี เทคนิคช่างฝีมือ ก่อให้เกิดพรอันประเสริฐของน้ำบริสุทธิ์ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่นี่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ยกตัวอย่างเช่นมีดและดาบ ที่ผลิตจากเซกิ เซกิ ฮาโมโนะ เป็นพื้นที่ทำใบมีดแบบดั้งเดิมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากโซลินเกนในเยอรมนีและเชฟฟิลด์ในอังกฤษ หรือ ฮน มิโนะ วาชิ กระดาษญี่ปุ่นแท้ทำมือในเมืองมิโนะ ซึ่งใช้สำหรับการบูรณะภาพวาดตะวันออกในบริติชมิวเซียมและพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ตลอดจนประกาศนียบัตรชัยชนะสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่โตเกียวในปี 2020 และ ประเพณีดั้งเดิม กุโจ บง โอโดริ เทศกาลเต้นรำประจำปีในกุโจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาเพื่อรำลึกและให้เกียรติบรรพบุรุษอันมีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี การเดินทางมาเที่ยวที่นี่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นที่อยู่กับแม่น้ำ แล้วเริ่มต้น “ประสบการณ์เซริว” ของคุณที่นี่!

นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในเมืองกิฟุ ประเพณี วัฒนธรรม และ งานฝีมือ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น หากคุณกำลังเผชิญกับความเครียด ให้มาที่นี่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสกับกิฟุ “ญี่ปุ่นเหนือกาลเวลา การผจญภัยโดยธรรมชาติ” เมืองแห่งผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพแม่น้ำนะงะระ