คว้าจักรยานหรือรองเท้าสำหรับเดินสักคู่และสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยในญี่ปุ่นที่ไม่มีกาลเวลา

ทางหลวงนาคาเซนโด ถูกสันนิษฐานว่าได้รับการพัฒนาในสมัยเอโดะ (1603-1868) และทำหน้าที่เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่างเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) กับเกียวโต ชื่อของมันแปลว่า "เส้นทางกลางภูเขา" เพราะเป็นถนนที่ผ่านพื้นที่ภูเขาหลายแห่งในภาคกลางของญี่ปุ่น

ทางหลวงนาคาเซนโด เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุดในถนนห้าสายของญี่ปุ่น และมีระยะทางประมาณ 534 กิโลเมตร (332 ไมล์) ทางหลวงนี้นำไปสู่การสร้างเมืองที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง (เรียกอีกอย่างว่าเมืองที่พักหรือเมืองสถานีทางหลวง) ซึ่งมีตามระยะทางบนทางหลวงและทำหน้าที่เป็นเมืองจุดพัก ซึ่งนักเดินทางจะพักค้างคืนในระหว่างการเดินทาง มีเมืองที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมด 69 เมืองตามแนวทางหลวงนาคาเซนโด และเนื่องจากทางหลวงซึ่งผ่านทางทิศใต้ของกิฟุ พาดข้ามจังหวัดจากทางตะวันออกไปทางตะวันตก มี 17 เมืองที่อยู่ในจังหวัดกิฟุ และยังสามารถเยี่ยมชมได้จนถึงทุกวันนี้

การเยี่ยมชมเมืองที่เกิดขึ้นเหล่านี้ซึ่งมักจะมีคำต่อท้ายว่า " จุคุ" หรือ " ชุคุ" ซึ่งแปลว่าที่พัก มีความรู้สึกว่าได้ถูกส่งกลับไปยังญี่ปุ่นในยุคโบราณ เนื่องจากหลายแห่งยังคงมีบรรยากาศของเอโดะอยู่ การเดินไปตามเส้นทางก้อนหินปูถนนผ่านป่าไม้ที่ถักทอแน่นทั้งสองข้างทาง เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของทางหลวงนาคาเซนโดแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม เมืองที่เกิดขึ้นตามมาเหล่านี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสนุกในการสัมผัสกับทางหลวงนาคาเซนโด การออกจากเส้นทางที่ถูกกำหนดและเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองเหมือนที่นักเดินทางในอดีตเคยทำคือการผจญภัยที่ประเมินค่ามิได้ การสำรวจเศษซากของถนนหินก้อนกรวดดั้งเดิมซึ่งยังคงพบได้ในหลายส่วนของเส้นทางนาคาเซนโดในกิฟุ คุณจะผ่านทั้งป่าและหุบเขา อีกทั้งน้ำตกและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงนาข้าวขั้นบันไดและทิวทัศน์งดงามอื่น ๆ

รออะไรอยู่เล่า? คว้าจักรยานหรือรองเท้าสำหรับเดินสักคู่และออกไปสัมผัสกับนาคาเซนโดกันเถอะ!

  • ธรรมชาติและกิจกรรมแล
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว

ข้อมูลพื้นฐาน

เว็บไซต์ Visit Website