การแสดงวิธีการตกปลาแบบดั้งเดิมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและช่วงที่น้ำหลากของกิฟุ

วิธีการจับปลาที่เรียกว่า "อุไค" หรือการจับปลาโดยใช้นกกาน้ำ การจับปลาแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมากว่า 1,300 ปีเป็นการจับปลา ท่ามกลางความมืดสนิทของฉากหลังที่เป็นปราสาทกิฟุและ ภูเขาคินคะ ก็จะมีเปลวไฟสีแดงโชติช่วงจากคบเพลิงฉายลงไปที่ผิวแม่น้ำ เปรียบเสมือนกับย้อนเวลาไปยังโลกแห่งอดีตเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้แต่ชาลี แชปปลินก็มาชมถึง 2 ครั้งพร้อมกับชื่นชมเป็นอย่างมาก ในระหว่างวันที่ 11 พ.ค. ถึง 15 ต.ค. ของทุกปี จะจัดขึ้นทุกคืนยกเว้นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงในฤดูใบไม้ร่วงและช่วงที่น้ำหลาก เส้นทางริมฝั่งแม่น้ำก็จะมีออนเซ็นนะกะระกะวะออนเซ็นที่มีชื่อเสียงอยู่ด้วย

  • ธรรมชาติและกิจกรรมแล
  • ประเพณีและประวัติศาสตร์
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

1-2, มินะโตะ, เมืองกิฟุ, กิฟุ

การเข้าถึง

ประมาณ 10 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานีรถไฟเจอาร์
กิฟุหรือสถานีเมเทะซึ กิฟุ

เวลาทำการ

ทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมเริ่มวันที่ 11จนถึง 15ตุลาคม
เริ่มเวลา 18:45 น. - การจับปลาด้วยนกกาน้ำจะเสร็จลุล่วง

วันหยุดทำการ

มีตลอดทั้งปีในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามวันพระจันทร์เต็มดวงกลางฤดูใบไม้ร่วงและวันที่น้ำมากอาจยกเลิก

ค่าธรรมเนียม

นั่งเรือ คอร์ส A
ทุกวัน:ผู้ใหญ๋ 3,400 เยน、เด็ก 1,700 เยน
(เรือออกจากท่าเวลา 18:15 น.)
นั่งเรือ คอร์ส B
วันธรรมดา:ผู้ใหญ่ 3,100 เยน、เด็ก 1,700 เยน
(เรือออกจากท่าเวลา 18:45 น. - 19:15 น.)
วันหยุดราชการ:ผู้ใหญ๋ 3,400 เยน、เด็ก 1,700 เยน
(เรือออกจากท่าเวลา 18:45 น. - 19:15 น.)

หมายเลขโทรศัพท์ 058-262-0104