ตัวอย่างที่ดีของเมืองที่เกิดขึ้นตามทางหลวงนากะเซนโดะ ที่ที่คุณสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะอุคิโยะแบบเข้าไปมีส่วนร่วมได้

เมืองที่พักโออิจุคุ เป็นเมืองที่เกิดขึ้นตามทางหลวงลำดับที่ 46 บนทางหลวงนากะเซนโดะ เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในบรรดา 17 เมืองสถานีในแถบมิโน มีสิ่งก่อสร้างมากมายที่ยังคงยืนยงอยู่ที่นี่เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงสมัยโบราณ เช่นประตูฮนจิน (ที่พักสำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ) ประตูนากายะมง ที่พักแบบดั้งเดิมและบ้านของพ่อค้าเก่า

ทางหลวงนากะเซนโดะที่ผ่านเมืองที่พักโออิจุคุ ยังคงรักษาความยาวและความกว้างอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต อีกทั้งมีมาสุกาตะ ทั้งหมด 6 แห่ง (โค้งในถนนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของศัตรู) ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ และกล่าวกันว่าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดของเส้นทางหลวงนากะเซนโดะ

การแวะพักที่นี่ต้องรวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิเกะ เมืองเอนะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะจำนวนมาก โดยเน้นงานศิลปะของศิลปินอุกิโยะที่มีชื่อเสียงอย่าง ฮิโรชิเกะ อุทากาวะ นอกเหนือจากการชมงานพิมพ์ที่หลากหลาย ผู้เข้าชมยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างและสามารถสร้างงานพิมพ์ด้วยตนเองได้ที่มุมสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยตนเอง!

  • ชีวิตและวัฒนธรรม
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

โออิ, เอนะ, จังหวัดกิฟุ

เว็บไซต์ Visit Website