ย้อนอดีตสู่โลกนิทานโบราณเพื่อสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติราวกับภาพวาด

มีหมู่บ้านที่เรียกว่าชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสร้างด้วยสถาปัตยกรรม "รูปแบบกัสโช" (กัสโชหมายถึง การพนมมือ) ปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตของประชากรท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ อาทิเช่น ทุ่งนา ซึ่งยังดำรงความงดงามไว้อยู่

จากจุดชมวิวชิโรยามาสามารถมองเห็นภาพรวมของหมู่บ้านได้ บ้านวาดะเป็นบ้านที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมกัสโชที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันยังถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเปิดเป็นที่พื้นที่สาธารณะบางส่วน โดยมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่มีการใช้อยู่จริงในอดีตไว้ให้ชม

บางส่วนของบ้านรูปแบบสถาปัตยกรรมกัสโชสามารถเข้าพักได้ ดังนั้นอย่ารีรอที่จะจองล่วงหน้า

  • ประเพณีและประวัติศาสตร์
  • ชีวิตและวัฒนธรรม
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

โอกิ, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, เมืองโอโนะ กิฟุ

การเข้าถึง

จากสถานี ทาคายามะ โดยรถไฟเจอาร์ถึงโนฮิ และต่อด้วยรถบัสสาย โฮคุริคุ ไปประมาณ 60 นาที
จากสถานี คานาซาวา โดยรถไฟเจอาร์ถึงโนฮิ และต่อด้วยรถบัสสาย โฮคุริคุ ไปประมาณ 75 นาที

เวลาทำการ

9:00 น. - 17:00 น. (บ้านวาดะ)

วันหยุดทำการ

วันหยุดพิเศษ (บ้านวาดะ)

ค่าธรรมเนียม

ผู้ใหญ่: 300 เยน เด็ก: 150 เยน (บ้านวาดะ)

หมายเลขโทรศัพท์ 05769-6-1013