อาคารปกครองส่วนกลางของฮิดะในยุคเอะโดะ
ที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน

จินยะ เป็นชื่อเรียกสถานราชการ,สถานที่ของพวกขุนนางสมัยก่อนสร้างขึ้นสมัยเอโดะ (ปี 1603~ปี 1868)เมื่อเข้าสู่ยุคเมจิ จึงรวมสถานที่อาทิเช่น คลัง,สำนักงานประจำพื้นที่ของจังหวัด เขต และสำนักงานย่อยของพื้นที่ไว้ ทาคายามะ จินยะ เป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้

ตลาดตอนเช้าที่จัดขึ้นทุกวันที่ลานกว้างด้านหน้า ทาคายามะจินยะจะมีร้านค้ามากมายตั้งเรียงรายอยู่ภายในลานกว้าง (ประมาณ 50 ร้าน) ซึ่งเราสามารถซื้อหาหัตถกรรมพื้นบ้าน, ปลาสด,ผักผลไม้ อาทิเช่น แอปเปิ้ล เป็นต้น

  • ประเพณีและประวัติศาสตร์
  • ชีวิตและวัฒนธรรม
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

1-5, ฮะจิเคง, ทะคะยะมะ, กิฟุ

การเข้าถึง

เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทาคายามะ 10 นาที

เวลาทำการ

(มีนาคม~กรกฏาคม・กันยายน~ตุลาคม)8:45 น. - 17:00 น.
(สิงหาคม)8:45 น. - 18:00 น.
(พฤศจิกายน~กุมภาพันธ์)8:45 น. - 16:30 น.

วันหยุดทำการ

วันที่ 29 และ 31 ธันวาคม, วันที่ 1 มกราคม

ค่าธรรมเนียม

430 เยน (ต่ำกว่ามัธยมปลาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หมายเลขโทรศัพท์ 0577-32-0643