เรือกอนโดลาสองชั้นเก่า

“กระเช้าลอยฟ้าชินโฮะทากะ” กระเช้ากอนโดล่าสองชั้นหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ได้พานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความสวยงามในระดับความสูง 2,156 เมตร ท่ามกลางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์มาเป็นเวลา 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีนี้ จึงได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงสถานี พร้อมทั้งติดตั้งกระเช้ากอนโดล่าสองชั้นใหม่แกะกล่องเพื่อสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพิเศษของกระเช้ากอนโดล่าใหม่ :

  • ขยายพื้นที่ของกระจกหน้าต่าง โดยสามารถชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาได้รอบ 360 องศา
  • กระจกป้องกันการเกิดฝ้า และสามารถต้านทานอุณหภูมิได้สูง
  • จอมอนิเตอร์ 4 จอที่จะให้ข้อมูลหลากหลายภาษากับนักท่องเที่ยว
ภาพแนวคิดของเรือกอนโดลาใหม่

การปรับปรุงอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

  • ซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีชิราคาบะไดระและขยายในส่วนของ The Alps Bakery
  • ติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วที่ให้บริการหลายภาษาที่สถานีชินโฮะทากะออนเซ็นและสถานีชิราคาบะไดระ ซึ่งชำระผ่านช่องทางอื่นได้นอกจากเงินสด เช่น บัตรเครดิต
  • สามารถซื้อตั๋วกระเช้าลอยฟ้าล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้

ภาพลักษณ์ของสถานีใหม่

***ข้อมูลสำคัญ***
เนื่องจากมีการติดตั้งกระเช้ากอนโดล่าใหม่ กระเช้าลอยฟ้าชินโฮะทากะจึงปิดทำการจนถึงวันอังคารที่ 14 กรกฎาคมนี้

【เปิดให้บริการ】 นพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563