ชมวิวทิวทัศน์เมืองจากหอคอยบนปราสาทที่สูงตระหง่านอลังการและแสนจะแข็งแกร่ง

ปราสาทกิฟุเป็นที่มั่นของโอดะ โนะบุนะกะ นักรบผู้มีชื่อเสียงใน.ยุคสงครามเซงโงะกุ ตั้งสูงตระหง่านบนยอดเขาคินคะ ที่กล่าวกันว่าไม่เคยมีใครทำอันตรายได้ เกราะและดาบญี่ปุ่นที่ถูกจัดแสดงไว้ในปราสาทก็ล้วนน่าเกรงขาม
ในปัจจุบัน การเดินทางไปชมนั้นสามารถไปโดยกระเช้าลอยฟ้าคินคะซังจากสวนกิฟุ และที่ปราสาทนั้นท่านสามารถจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองกิฟุและมองทิวทัศน์ของที่ผู้ปกครองเมืองสมัยก่อนมองลงมาเพื่อชื่นชมได้อย่างเต็มตา
สถานที่นี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะสวยงามเต็มที่ในช่วง ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี

  • ธรรมชาติและกิจกรรมแล
  • ประเพณีและประวัติศาสตร์
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

18 เทนชุคะคุ, เมืองกิฟุ กิฟุ

การเข้าถึง

ประมาณ 10 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานีเจอาร์กิฟุหรือสถานีเมเท๊ตสึกิฟุ

เวลาทำการ

9:30 น. - 16:30 น. (อาจมีการขยายเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละฤดู)

วันหยุดทำการ

ตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด

ค่าธรรมเนียม

ผู้ใหญ่ 200 เยน、เด็ก 100 เยน มากกว่า 30 คนขึ้นไปมีส่วนลดให้ 20% สำหรับค่าโดยสารกระเช้าลอยฟ้า (ไป:กลับ) ผู้ใหญ่ 1,080 เยน、เด็ก 540 เยน

หมายเลขโทรศัพท์ 058-263-4853