ได้เวลาเริ่มต้นการผจญภัยเสมือนหนึ่งครั้งสุดท้ายที่จังหวัดกิฟุ
กิฟุซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกซึ่งยังคงมีอยู่ในปัจจุบันในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย
การเยี่ยมชมที่นี่แม้เป็นเสมือนจริงก็เป็นการผจญภัยตามธรรมชาติ

เราต้องการความปลอดภัยและสุขภาพอย่างต่อเนื่องของคุณ