ดาบสมิ ธ,การทำกระดาษ,คาบูกิในท้องถิ่นและการประมงนกอ้ายงั่ว – Gifu เป็นขุมสมบัติของประเพณีที่ได้รับการส่งมอบอย่างระมัดระวังมานับร้อย (แม้กระทั่งพัน) ปี
อย่าเพิ่งดูประเพณีเหล่านี้สัมผัสกับพวกเขาโดยตรงเพราะส่วนใหญ่มีให้บริการเป็นกิจกรรมหรือการฝึกอบรม!

วิดีโอ 4 เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2020
อยู่อย่างปลอดภัย!

เราหวังว่าสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนจะยังคงดำเนินต่อไป.